top of page

Natuurlam.be

IMG_1983_edited.jpg

Ecologisch verantwoord vlees

Om onze kudde verder uit te breiden en vitaal te houden kweken we jaarlijks een aantal lammeren. Ongeveer de helft daarvan zijn lamooien die na 12 weken gespeend worden en het daaropvolgende anderhalve jaar rustig kunnen uitgroeien tot sterke en gezonde dieren in de natuur en op weides.

De jonge rammen daarentegen komen na het spenen terecht in de ramkudde en gaan naar gescheiden weides. Een ramlam kan reeds vanaf 3 tot 4 maand geslachtsrijp zijn en we willen dus voorkomen dat ze de ooilammeren en de andere ooien ongewild zouden dekken.

Ook de ramlammen doen zicht de daaropvolgende zeven tot acht maanden tegoed aan al het lekkers dat de natuur te bieden heeft (gras, kruiden, brandnetels, twijgen en bramen).

Na een winter buiten zonder bijvoederen (geen korrels, noch voederbieten, noch hooi) genieten ze nog van het eerste jonge gras waarna we eind april afscheid van ze nemen, om plaats te maken voor de nieuwe generatie lammeren.

Onze dieren gaan rechtsreeks van de weide naar het slachthuis, zonder tussenstop in een overbevolkte stal waar ze nog gauw worden vet gemest.

Het gevolg daarvan is de lage vlees opbrengst, tot minder dan de helft van een klassiek vleesschaap en door de trage groei duurt het ruim dubbel zo lang eer ze slachtrijp zijn.

In het belang van een goed leven voor onze dieren nemen we dat er graag bij .

Een gemiddeld ramlam weegt 14-17kg op op karkas en is diepvries klaar versneden

Je kan opteren voor een gans of half lam.

Bestellen via www.natuurlam.be

bottom of page