top of page

De gezondheid van onze dieren staat voorop

Schapen houden lijkt eenvoudig maar het is het niet, dat hebben we zelf aan de lijve mogen ondervinden, daarom zijn we ons gaan verdiepen in de materie

Mestonderzoek en curatieve ontworming

Sponsor a friend

Een van de belangrijkste ziekteverwekkers bij schapen zijn wormen, er zijn er verschillende soorten. De ene veroorzaakt diaree, door andere vermageren ze en stokt de groei en in het slechtste geval gaan ze er aan dood.

Een schaap zonder wormen is een utopie, zaak is om de worm infectie druk zo laag mogelijk te houden, vooral jonger dieren zijn erg vatbaar en hebben nog geen resistentie opgebouwd. 

De meeste schapenhouders ontwormen daarom 1- 2 tot zelfs 4 maal per jaar alle schapen. Helaas is intussen gebleken dat er een resistentie is ontstaan waardoor vele middelen gewoon niet meer werken.

De meeste problemen ontstaan wanneer schapen permanent op dezelfde weide grazen. Net daarom is onze manier van periodieke begrazing, waarbij de schapen geregeld van weide veranderen (naar andere tuin) en waarbij een weide gedurende minstens 8 weken niet begraast wordt erg effectief in de strijd tegen de wormen en voor de gezondheid van de dieren.
 

Het preventief ontwormen en toedienen van andere medicijnen heeft bovendien het nadeel dat de uitwerpselen giftige stoffen bevatten die dan weer nadelig zijn voor de kevers en andere organismen die zich er mee voeden. Wat op zijn beurt invloed heeft op de afbraak van de uitwerpselen en minder voedsel voor vogels en andere diertjes.

Daarom proberen wij enkel curatief te ontwormen en nemen we geregeld meststalen en onderzoeken we die op de aanwezigheid van worm eieren. Indien het aantal eieren te hoog is wordt een deel van de dieren in de betreffende groep curatief ontwormd.

Verder controleren we regelmatig de oogslijmvliezen op bloedarmoede, bleke slijmvliezen wijzen op de besmetting met Haemonchus

 

Opleiding schapenhouder

Naast de specialisatie cursus schapen hebben we ook de A cursus gevolgd, samen goed voor  8 maanden 2 avonden per week.

Aansluitend hebben we 3 stageblokken van telkens 80 uur gedaan bij door de overheid erkende schapen bedrijven.

Schapenhouderij Michiels in Appelterre

Schapenmelkerij Brebis de Brakel

scan_edited.jpg

Voor aanvang begrazing

We starten steeds met een gesprek waarin we peilen naar de verwachtingen en eventuele beperkingen. 

Aansluitend doen we samen met de eigenaar een inspectie van het terrein daarbij beschouwen we volgende aandachtspunten:

 • Is de afsluiting geschikt

 • zijn er kritieke punten in de afsluiting

 • Toegang tot het terrein

 • Schaduw mogelijkheden

 • Aanwezigheid giftige planten

 • Bescherming bomen​ en struiken

Afsluiting begrazing overeenkomst met uitdrukkelijke vermelding "niet pachten" en dus niet onder de pachtwet valt.​

soetkin1.jpeg

Hoe gaan we te werk

We ontzorgen u volledig van aankomst tot vertrek

IMG_1309_edited.jpg

Transport

De schapen worden vervoerd met een aangepast aanhanger getrokken door een 4x4 terreinwagen

Indien we niet tot bij de weide kunnen met de aanhangwagen worden de schapen aan de leiband naar de weide gebracht.

IMG_1062.JPG

Opvolging

Geregeld bezoeken we de weide:

 • Observatie van de schapen

 • Inspectie en kleine herstellingen afsluiting

 • Overleg met eigenaar

 • Behandelen verwondingen en of ziektes

 • Kappen hoeven

 • Scheren

RYRK9444.JPG

Weghalen

Wanneer het terrein afgegraasd is worden de schapen opgehaald.

Daartoe zetten we 2 getrainde Australische working kelpie schaaphonden in.

bottom of page